Inleiding

Doelgericht vormgeven van verrijkingsonderwijs. Rijk en betekenisvol onderwijs dat is afgestemd op wat jouw leerlingen nodig hebben. Dat vraagt om een rijke leeromgeving, waarin verschillende talenten worden aangesproken op verschillende niveaus. In zo’n omgeving leren óók de talentvolle leerlingen.

De term ‘verrijken’ verwijst naar het rijker maken van het reguliere aanbod. Door de reguliere lesstof te compacten ontstaat structureel tijd. Deze tijd kan vervolgens besteed worden aan rijk en leerzaam verrijkingsmateriaal. Materiaal dat anders is, niet extra!

Kerndoelen en referentiekaders zijn voldoende geborgd door de reguliere lesstof. Verijkingsonderwijs speelt in op andere doelen en vaardigheden van leerlingen. Doelen en vaardigheden die aansluiten bij individuele ontwikkelingsbehoeften. Zo kun je ervoor zorgen dat de leerling centraal staat en niet het aanbod en de organisatie. In deze module ga je ontdekken welke mogelijkheden er zijn om dit te doen.