Leerdoelen

Na afronding van deze module heb je het volgende geleerd en gedaan:

Je weet…

  • welke factoren invloed hebben op de ontwikkeling van talenten;
  • hoe (hoog)begaafdheid praktisch gedefinieerd kan worden;
  • welke begaafdheidskenmerken kunnen opvallen bij een goede afstemming met de omgeving;
  • op welke verschillende manieren (hoog)begaafden zich kunnen profileren volgens de profielen van Betts & Neihart.

Je kunt…

  • profielen koppelen aan de psychologische basisbehoeften relatie, autonomie en competentie;

Je hebt als je de praktische opdrachten (lichtroze) ook maakt…

  • de theorie gekoppeld aan je eigen praktijk zodat bewustwording is ontstaan;
  • de theorie in praktijk gebracht door in gesprek te gaan met leerlingen.