Talent (h)erkennen

Talentvolle leerlingen zijn niet alleen leerlingen die hoge prestaties leveren op alle vakgebieden. Sommige leerlingen zijn goed in één vak, andere leerlingen zijn goed in meerdere vakken. Een enkele leerling presteert op alle vlakken uitmuntend.

Ook zie je leerlingen die beter zouden kunnen presteren. Daarnaast zie je leerlingen die zeer geïnteresseerd zijn in bepaalde thema’s, bijvoorbeeld bij werkstukken of spreekbeurten, of die over een hele brede interesse beschikken. Zij weten al veel over onderwerpen die (nog) niet behandeld zijn op school.

Wil je optimaal recht doen aan de onderwijsbehoeften van jouw leerlingen, dan is het belangrijk om verschillen tussen leerlingen te erkennen en om talenten te herkennen. Dit doe je door hiermee bij de inhoud en organisatie van het onderwijs rekening te houden. In het ideale geval is er een breed en gevarieerd continuüm van leerarrangementen beschikbaar, zowel binnen als buiten de school. Hierin kunnen álle leerlingen tot leren komen. Als je uitgaat van verschillen, komt ieder talent tot zijn recht!

Het is niet altijd eenvoudig om talenten van leerlingen te herkennen. In hoeverre talenten tot uiting komen hangt af van aanleg, persoonlijkheid en omgevingsfactoren. Dit vraagt om een goede afstemming tussen de leerling en zijn omgeving: school, gezin en ‘peers’ (gelijkgestemden).

Het gesprek met de leerling speelt een belangrijke rol in het afstemmen. We willen dat leerlingen een positief en realistisch zelfbeeld ontwikkelen dat past bij wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen.

Het model ‘Talent in ontwikkeling’ maakt duidelijk welke aspecten een rol spelen om tot optimale talent-ontwikkeling te komen. Aan de hand van dit model kun je met leerlingen in gesprek gaan. Bijvoorbeeld over hun talenten, persoonlijke kwaliteiten en wat nodig is om zichzelf te ontwikkelen. Zo kan het voor een leerling zeer inzichtelijk zijn dat persoonlijkheid en omgeving twee verschillende dingen zijn die beide van invloed zijn. Dit geldt zeker wanneer een leerling extern attribueert, en dus succes en falen niet aan zichzelf toekent maar aan de omgeving of aan het toeval.

Informatie over theorieën en modellen over (hoog)begaafdheid vind je op de website
van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO).
www.talentstimuleren.nl/thema/begaafdheid

 

Het model ‘Talent in Ontwikkeling’ is afgeleid van deze modellen. Dit is vertaald naar leerlingen om hen meer inzicht te geven in de aspecten die invloed hebben op de ontwikkeling van hun talenten.

www.talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/talent-in-ontwikkeling