Inleiding

Talenten ontdekken en ontwikkelen gebeurt met een rijk, grensverleggend leeraanbod waarin afgestemd wordt op de behoeften van individuele leerlingen. Hierdoor kun je talentvolle leerlingen nog beter geven wat zij nodig hebben.

Hoe creëer je zo’n rijk leeraanbod? Hoe komt het dat leerlingen onderpresteren? En wat is ‘leren’ eigenlijk? Waarom is het belangrijk dat talentvolle leerlingen relevante leerervaringen opdoen binnen een rijke leeromgeving? Waarom is het noodzakelijk dat leeractiviteiten worden afgestemd op de ontwikkelbehoeften, talenten en intrinsieke motivatie van leerlingen?

Dat ga je in deze module verkennen!