Inleiding

Rijk en betekenisvol onderwijs dat is afgestemd op wat jouw leerlingen nodig hebben, vraagt om een rijke leeromgeving met veel kansen, waarin verschillende talenten worden aangesproken op verschillende niveaus. In zo’n omgeving leren óók de talentvolle leerlingen.

De term ‘verrijken’ verwijst naar het rijker maken van het reguliere aanbod. Door de reguliere lesstof te compacten ontstaat structureel tijd. Deze tijd kan vervolgens besteed worden aan rijk en leerzaam verrijkingsmateriaal. Materiaal dat anders is, niet meer van hetzelfde!

Kerndoelen, exameneisen en referentiekaders zijn voldoende geborgd door de reguliere lesstof. Verrijkingsonderwijs speelt in op andere doelen, namelijk leerdoelen en vaardigheden die aansluiten bij de individuele ontwikkelingsbehoeften van leerlingen. Zo kun je ervoor zorgen dat de leerling centraal staat en niet het aanbod en de organisatie. In deze module ga je ontdekken welke mogelijkheden er zijn om dit te doen.